Autor: futsal.cz   Vloženo dne: 7.3.2021

Výkonný výbor Svazu futsalu České republiky svolává 9. řádnou Valnou hromadu SFČR, která se uskuteční dne 24. 4. 2021 od 10.00 hod. Pro účely konání Valné hromady je potřeba upozornit na některé skutečnosti, kterým by účastníci Valné hromady měli věnovat zvýšenou pozornost:

1. Účast na Valné hromadě
a) V souladu s ustanovením článku 20 odst. 3 Stanov SFČR platí, že delegáty Valné hromady jsou:
i. v případech delegátů vysílaných členskými kluby členové statutárních orgánů těchto členských klubů;
ii. v případech delegátů vysílaných futsalovými svazy oblastí, krajskými svazy futsalu a Pražským svazem futsalu předsedové, popř. pověření členové výkonných výborů těchto svazů.

b) V souladu s ustanovením článku 20 odst. 4 Stanov SFČR platí, že jako delegát Valné hromady nebude připuštěna osoba vyslaná tím členským klubem, futsalovým svazem oblasti, krajským svazem futsalu nebo Pražským svazem futsalu, jehož statutární nebo kontrolní orgán nebude složen bezvýjimečně z členů Svazu.

c) V souladu s ustanovením článku 20 odst. 2 Stanov SFČR platí, že delegáty na Valné hromadě mohou být pouze členové Svazu s tím, že jsou na Valnou hromadu vysíláni tak, že:
- členské kluby 1. celostátní ligy mužů a 2. ligy mužů vysílají po 1 delegátovi;
- futsalové svazy oblastí a krajské svazy futsalu vysílají po dvou delegátech.

2. Prezence účastníků Valné hromady
a) Každá osoba, která se má stát delegátem na Valné hromadě je povinna při prezenci předložit:
i. občanský průkaz, případně platný cestovní pas, ledaže je její totožnost pro osoby provádějící prezenci nesporná;
ii. delegační lístek, jehož formulář bude uveden na portálu Svazu a v němž je vysílající osoba řádně zastoupena svým statutárním orgánem povinna potvrdit, že osoba vysílaná jako delegát splňuje příslušné podmínky vyplývající z ustanovení článku 20 odst. 3 a 4 Stanov.

3. Návrhy kandidátů na funkci předsedy Výkonného výboru SFČR, 3. místopředsedy Výkonného výboru SFČR a členů Etické komise SFČR
a) V souladu s článkem 21 odst. 3 Stanov SFČR platí, že:
i. mohou být podány výkonnými výbory futsalových svazů oblastí, krajských svazů futsalu, okresních svazů futsalu, jakož i Pražského svazu futsalu a těmi členskými kluby, jejichž delegáti budou oprávněni k volbě;
ii. musí být podány nejpozději do tří týdnů přede dnem konání Valné hromady, a to sekretariátu Svazu;
iii. jejich součástí musí být vždy písemný souhlas kandidáta s kandidaturou a výpis z trestního rejstříku týkajícího se kandidáta ne starší než jeden měsíc;

b) V souladu s článkem 21 odst. 3 Stanov SFČR dále platí, že:
i. v případě návrhu na volbu předsedy Výkonného výboru musí být podány alespoň:
1. pěti členskými kluby ze soutěží 1. celostátní ligy mužů a 2. ligy mužů;
2. třemi futsalovými svazy oblasti nebo pěti krajskými svazy futsalu, popřípadě čtyřmi krajskými svazy futsalu a Pražským svazem futsalu, nebo
3. deseti okresními svazy futsalu.

Místem konání 9. řádné Valné hromady bude s ohledem na v době konání platná a účinná protiepidemická opatření buď Praha, konkrétně Press centrum FAČR, nebo Nymburk, konkrétně Sportovní centrum Nymburk. V případě, že by epidemická situace znemožnila konání Valné hromady ve standardní podobě, bude SFČR všechny účastníky Valné hromady informovat bez zbytečného odkladu o dalším postupu.
 
« Zpět na seznam

PARTNEŘI KLUBU

 

Kontakt
  • SK Slavia Praha futsal - klub futsalu FIFA z.s.
  • Sídlo: Vladivostocká 1460, 10000 Praha 10
  • IČ: 26645696; EČ: 1409062
  • E-mail: info (a) slaviafutsal.cz
  • Uni Credit Bank: 2110673563/2700